Valle Reale

Anbefalinger

Visar: 0 varor

Terroiren runt Valle Reale är helt annorlunda än resten av Abruzzo-området. Jordlagret på en undergrund av rent berg är här mycket tunt och består till största delen av mycket skelettrika lager av sand och lera. Den omedelbara närheten till bergen och höjden där vinstockarna växer (300-350 m.) ger stora temperaturväxlingar mellan dag och natt, vilket ger en lång mognadsprocess för druvorna och därmed mycket mer finess, arom och nyanser i vinerna. Popoli Gorges (i sann Gran Canyon-stil) i Pelignadalen, norr om vingården, markerar klimatgränsen för det varmare Abruzzo-distriktet i norr, där vinodlingen är mer utbredd. På Valle Reale måste man vara mycket försiktig när man vårdar vinstockarna, skörden sker ofta mycket sent (oktober eller till och med början av november, medan toppen av Morrone-berget redan är täckt av snö), skörden är lägre , men ansträngningen lönar sig!